Nie piszę tutaj często. Jednak, gdy to już robię, ma to dla mnie naprawdę duże znaczenie. Jeśli sprawię, że choć jedna z osób, która przeczyta mój tekst, zatrzyma się i…